+359 887 288 189 ; 07187/22-50 chitalishebunovo@abv.bg

Дейност

нч Пробуда 1932г.

– цветарство
-кулинарство
– Знам и мога
-Сръчните ръце на баба
2.КЛУБОВЕ:
– клуб на самодееца
-клуб Трета възраст
-Тихи игри
3. ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ
– певческа група за автентичен фолклор
– група за патриотични песн
– група за народни обичаи
-детска група за художествено слово

1.ОРГАНИЗАТОРИ:
Община Димитровград ,НЧ”Пано Ангелов 1926” с. Брод и църковно настоятелство при храм „Свети Георги” с. Брод
2.ЦЕЛИ НА ПРАЗНИКА:
Целта на празника е опази ,съхрани и популяризира обичаите, традициите и фолклорното наследство нашия роден край
3.МЯСТО и ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Дворът на храм „Свети Георги Победоносец”с. Брод от 19ч. на 05.05. всяка година и е посветен на християнския празник „Гергьовден”
4.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЯ
Право на участие имат всички възрастови групи от региона , като се съобразяват с автентичността на празника
5.ФИНАНСИРАНЕ
Празникът се финансира от Община Димитровград ,НЧ”Пано Ангелов 1926”с. Брод и църковен храм „Св. Георги” с. Брод и дарители

1.ВЪВЕДЕНИЕ:
Няма значително събитие в историята на България, което да не е заседнало дълбоко в сърцето на народа ни и да не е намерило отражение в живота ни.
Преди повече от 100 години българският народ е показал сила , воля и дух с които се гордеем и днес.Преди повече от 100 години едно от най-забележителните дела в нашата история е Съединението на Княжество България и Източна Румелия.Съединението е първият акт на национално утвръждаване след Освобождението.
Преди повече от 100 години Илинденско Преображенското въстание остави неугасващ спомен, който свети в годините и се предава от поколение на поколение.Участник в тази борба е и тракийският войвода Пано Ангелов , живял в с. Брод и отдал живота си за обединена България.
2.ОРГАНИЗАТОРИ:
Регионален празник „Гласовете Ви чувам..” се организира и провежда съвместно с Община Димитровград и НЧ”Пано Ангелов 1926” с. Брод

3.ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Читалището е носител на нематериалното културно наследство.Целта на празника е да се възпитава подрастващото поколение в патриотизъм и национално самочувствие.Запазване , популяризиране и представяне на националното ни изкуство – извор на непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланието на извечната мъдрост за настояще и минало.

4.МЯСТО и ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Регионален празник „Гласовете Ви чувам..” се провежда на 05.09. всяка година на площада на селото пред паметната плоча на Пано Ангелов
5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Право на участие имат всички желаещи от всички възрастови групи
6.ФИНАНСИРАНЕ
Празникът се финансира от Община Димитровград , НЧ”Пано Ангелов 1926” с. Брод , дарители и спонсори
7.МОТО НА ПРАЗНИКА
„Гласовете Ви чувам..” – е послание за съхраняване на българския корен и дух ,вечната жажда за свобода

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!