+359 887 288 189 ; 07187/22-50 chitalishebunovo@abv.bg

Библиотека

нч Пано Ангелов 1926г.

Териториален обхват на обслужване:

Жители на населеното място     709 бр. 
Потребители на библиотеката   80 бр. 
от тях: до 14                                      39 бр.

Данни за библиотеката

Библиотечен фонд:

За Година 2016 
Библиотечни единици 11364 бр. 

Набавени 
Непериодични библиотечни документи 48 бр. 
Абонирани периодични издания 7 бр.

Заети библиотечни документи:

Книги 1445 бр. 

Други 48 бр.

Посещения

За дома 580 бр. 
В читалня 1775 бр. 
На организирани събития 355 бр. 

Брой откази на потребителско търсене 0 бр.
Културни и други библиотечни събития 16 бр.

Основни библиотечни услуги:

1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея  
2.Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация
3.Интернет достъп за образователни, социални и научни цели

Специализирани библиотечни услуги:

1.Предоставяне на писмена библиографска информация 
2.Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни
3.Копиране на библиотечни документи

4.Публикуване на издания

Обща площ на библиотеката:

Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали 
60 кв.м.

Площ на фондохранилища 20 кв.м.

Площ за обслужване на читатели:

В основна сграда 60 кв.м. 

Оборудване и обзавеждане:

1.Компютъризирани работни места: 
1.1. За потребители 3 бр. 
1.2. За библиотечен персонал 1 бр. 
2. Копирна техника 2 бр.

Участия в проекти:

Регионални

Книгоиздаване – „От мрака на забравата“ – послучай 90 годишен юбилей на читалището.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!